Kunskap

Vävkompensatorer och spjällventiler lastade på släp

Spjällventiler och vävkompensatorer för gruvventilation 

Gruvventilation är en kritisk del av gruvdriften som säkerställer att arbetarna har tillgång till frisk luft och att skadliga gaser och damm avlägsnas effektivt. Två viktiga komponenter i ventilationssystemet är spjällventiler och vävkompensatorer.   Gruvventilation syftar till att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att förse gruvan med frisk luft och avlägsna farliga ämnen som […]

Spjällventiler och vävkompensatorer för gruvventilation  Läs mer »

Stålkompensator monterad på en pump från Nordic Bellows

Optimera pumpsystem med hjälp av kompensatorer

Stålkompensatorer kan användas för att ta upp oönskade vibrationer och små termiska rörelser – tex. för att avlasta pumpstudsar. Inom all industri är det viktigt att säkerställa hög tillförlitlighet och att undvika oplanerade stopp.  Stålkompensatorer kan användas för att ta upp oönskade vibrationer tex. vid pumpar, tankanslutningar och annan känslig utrustning. Vidare förlänger stålkompensatorerna livstiden

Optimera pumpsystem med hjälp av kompensatorer Läs mer »

Gummikompensatorer från Nordic Bellows staplade på lastpallar.

Vilken kompensator ska jag använda?

En enkel guide för ditt val av kompensator  Vi skiljer på vävkompensatorer, stålkompensatorer och gummikompensatorer. Skillnaden är vilket material kompensatorerna är tillverkade i och att materialen i sin tur tål väldigt olika tryck och temperaturer.   Vävkompensatorer  Tål temperaturer på upp mot 1000⁰C och tryck på ca 20 000 Pa (0,2 bar). Används främst i

Vilken kompensator ska jag använda? Läs mer »

Konisk vavkomp

Hur går tillverkningen av en vävkompensator till?

Alla våra vävkompensatorer tillverkas efter order i Danmark med material och dimensioner som är anpassade för att passa optimalt i varje given situation. Det innebär att vi varken har vävkompensatorer eller mallar på lager. För varje order måste först en mall skapas. Den görs oftast i antingen tunna metallpinnar som svetsas samman eller i kartong.

Hur går tillverkningen av en vävkompensator till? Läs mer »

Segelbåt med kompensatorer från Nordic Bellows

Vi seglar på de sju haven

Under 2023 har vi levererat många stålkompensatorer med olika funktioner till olika fartygstyper.Kompensatorerna vi designar, tillverkar och levererar sitter ofta på skrubberinstallationer eller på båtmotorernas avgassystem. Skrubberinstallationer Vi alla ska göra vad vi kan för att värna vår miljö. Ett steg är att rena fartygs avgaser från främst försurande svaveloxider. Avgaserna leds in i en skrubber där

Vi seglar på de sju haven Läs mer »

Nordic Bellows reparerar en rosterkompensator

Reparera en rosterkompensator

Kraftvärmeverk som eldar avfall har ett inmatningsschakt där avfallet släpps ner. Därefter har de rosterbord som knuffar in avfallet i pannan. Mellan inmatningsschaktet och rosterbordet sitter oftast en vävkompensator. Dessutom sitter det alltid en vävkompensator runt hela rostret som gör att pannan kan växa upp/ner oavhängigt rostret. Som tätning mellan dessa sitter rosterkompensatorn. Väldigt ofta

Reparera en rosterkompensator Läs mer »

Spjall2

Vridspjäll till luftkanaler

Leveransomfattning Vi har designat och tillverkat totalt 17 st. vridspjäll som ska levereras till en pannanläggning i södra Frankrike. Spjällen ska reglera luften in till pannan. Det krävs inga avancerade manöverdon utan spjällen regleras med handspak. Luftmängden justeras när anläggningen startar och när man är nöjd med placeringen av spjällbladen låses spjällen i rätt position. I detta

Vridspjäll till luftkanaler Läs mer »

Flakt

Centrifugalfläktar med hög verkningsgrad

Vad är en centrifugalfläkt? En centrifugalfläkt används för att flytta allt från luft, rökgaser till olika stoftfyllda media. En centrifugalfläkt kan också kallas radialfläkt. Centrifugalfläkten skiljer sig från en ren axialfläkt då centrifugalfläkten saknar en typisk propeller utan har istället ett fläkthjul med fläktblad av skoveltyp. Mediat sugs in genom inloppet på fläkten och sedan

Centrifugalfläktar med hög verkningsgrad Läs mer »

monterade stalkompensatorer

Var ska jag placera styrningarna kring en axialkompensator

Var ska jag placera styrningarna kring en axialkompensator? Den frågan fick jag härom veckan av en rörkonstruktör och tänkte att det borde ju intressera alla 😊 Både styrningar och fixpunkter är extra viktigt runt axialkompensatorer. Fixar Det är viktigt att fixpunkten är placerad så nära axialkompensatorn som möjligt. Lika viktigt är det att bara placera en

Var ska jag placera styrningarna kring en axialkompensator Läs mer »

Närbild på en vävkompensator

Hur ska man isolera en vävkompensator Typ IV?

Vävkompensatorer används bl.a. för att ta upp rörelser, vibrationer och för att minska spänningar i kanalsystem samt hantera termisk expansion. Vidare monteras oftast kompensatorer på in- och utlopp på fläktar för att förhindra att vibrationer från fläkten fortplantas i systemet. Ett av sätten som man kan installera en vävkompensator på är en Typ IV: En vävkompensator som

Hur ska man isolera en vävkompensator Typ IV? Läs mer »

Rulla till toppen