Integritetspolicy

Nordic Bellows AB

Integritetspolicy för Nordic Bellows AB

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Personuppgiftsansvarig är Nordic Bellows AB. 

De personuppgifter vi samlar in.

Nordic Bellows registrerar och behandlar personuppgifter till de personer som Nordic Bellows har en relation till eller som vi av andra anledningar vill informera om vår verksamhet. ”Personuppgifter” är uppgifter som vi kan använda för att identifiera dig eller som i övrigt kan härledas till dig. I vårt fall namn, arbetsplats, mailadress, telefonnummer och befattning. 

Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in och lagrar. 

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att kunna kommunicera med dig. Tex. via telefon, e-mail och nyhetsbrev. Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för någon tredje part. 

Grund för personuppgiftsbehandlingen.

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att Nordic Bellows ska kunna upprätthålla en relation med dig. Du har alltid rätt att tacka nej till bla utskick genom att höra av dig till oss. 

Lagring.

Dina personuppgifter lagras för de ovan angivna ändamålen så länge vi har en verksamhetsrelaterad anledning att kontakta dig. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från att få information från oss. 

Säkerhet.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetssystem för att säkerställa att systemen är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter. 

Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att på begäran få en kopia på dem. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och även raderade.  

Du har rätt att göra invändningar mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och att begära att behandlingen begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi är oförmögna att tillhandahålla information, material och inbjudningar såsom beskrivs ovan. Du har även rätt att få ut personuppgifter om dig i ett maskinläsbart format samt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig part.

Kontakta oss

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: info@nordicbellows.se

Rulla till toppen