Spjällventiler

Kundanpassade robusta spjäll för att reglera luft- & rökgasflöden i kanalsystem.

Underhållsfritt och driftsäkert

Du väljer manövrering

Ta del av vår checklista

Designdata för spjällventiler

Vad är spjällventiler & varför behövs de?

Spjäll används främst för att reglera luft- och rökgasflöden samt vid bypassdrift i runda och rektangulära kanaler. Normalt används spjällen till luft och rökgaser men vi kan också tillverka spjäll för träflis, aska och granulat.

I över 30 år har vi på Nordic Bellows tillverkat och levererat spjäll till den svenska industrin. Våra kunder återfinns främst inom kraftindustrin men också på stålverk, pappersbruk mm.

Fördelen med våra spjäll är att de är robusta, driftsäkra och kräver inget underhåll.

Vad kan Nordic Bellows tillverka?

Vi tillverkar och levererar 5 olika typer av spjäll: 

Varje spjälltyp har sina fördelar, rådfråga oss gärna. Alla typer kan levereras runda eller rektangulära och monteras mellan flänsar eller svetsas in. Om spjällen levereras med flänsar ingår alltid motflänsar, bult och packningar.

Spjällen tillverkas i kolstål eller i någon rostfri kvalitet. Materialet avgörs av mediat och designtemperaturen.

Spjälltätheten ligger på mellan 98–99,9%, vi kan leverera 100% täta spjäll med hjälp av en spärrluftkammare och en fläkt.

Underhållsfria

Våra kunder uppskattar att spjällen är helt underhållsfria. De behöver inte smörjas då vi använder grafitlager som packning.

Vidare använder vi inga mjuktätningar på våra spjäll. Vi har sett att mjuktätningar på sikt blir väldigt otäta. Istället tätar vi med metallanslag som håller på sikt. Det finns inga delar som behöver underhållas och bytas på sikt.

Manövrering

Du som kund väljer helt hur spjällen ska manövreras. Vi är duktiga på att designa, tillverka och leverera spjäll.

Du som kund bestämmer helt hur spjällen ska manövreras. Ska spjällen fungera som avstängningsspjäll eller reglerspjäll? Ska spjällen reglas med handspak, pneumatiska, elektriska eller hydrauliska manöverdon? Du som kund specificerar funktion och manöverdon, vi köper in manöverdon, monterar de på spjällen och provkör innan leverans. Läs mer om hur spjällen kan regleras.

Kunskap

I över 30 år har vi designat och tillverkat driftsäkra spjäll till den svenska industrin. Vår kunskap lyser igenom i vår design. Rådfråga oss gärna så delar vi med oss av vår kunskap.  

Korta leveranstider

Alla spjällventiler tillverkas lokalt i Danmark, detta är en stor fördel för våra kunder då både tillverkningstiden och leveranstiden är kort. Normal leveranstid på spjäll är ca 4 veckor efter beställning.

Alltid kompletta underlag

En stor fördel är att det alltid medföljer en ritning med våra offerter samt komplett dokumentation av både spjäll och manöverdon vid leverans.

Kom ihåg att allt vi tillverkar är direkt efter kundorder så du som kund kan få precis det du behöver. Vi tar gärna fram speciallösningar till varje unik applikation.

Vår styrka som leverantör är:

  • Att alla spjällventiler tillverkas efter kundorder vilket innebär att du som kund får precis det din process behöver, du kan tex. välja ingående material och manöverdon helt efter dina behov.
  • Att all tillverkning sker helt i Danmark av stål från europeiska stålverk. Detta innebär korta leveranstider och korta transporter vilket är positivt ur ett miljöperspektiv.
  • Att vi alltid skickar med ritningar med våra offerter och i samband med leveransen får du komplett dokumentation på spjället och tillhörande manöverdon.
Vill du bli kontaktad?

FAQ – Spjällventiler

Spjäll fyller en viktig funktion då de bla reglerar luft- och rökgasflöden i kanalsystem. Spjäll används också för att helt stänga av flöden eller köra bypass. Spjäll används för både luft, rökgaser, aska, träflis och media med hög stofthalt.

Det finns vridspjäll, jalusispjäll, skjutspjäll, fördelningsspjäll och spärrluftspjäll. Alla spjällen fungerar som On/off eller reglerande spjäll. Det är manöverdonet som kopplas till spjället som avgör spjällets funktion.

Det är omöjligt att svara på. Vissa tillverkare har standarspjäll och andra tillverkar efter kundorder. Vi på Nordic Bellows AB tillverkar endast helt kundanpassade spjäll. Vi tycker att spjällen ska passa varje kunds unika process. Vi har en optimal tillverkning så kundanpassat gör inte spjällen dyrare.

Industrispjäll kan manövreras på flera olika sätt. Det enklaste är med handkraft: handspak eller snäckväxel, val av handspak eller snäckväxel är helt beroende på spjällets storlek.  Utöver handkraft kan spjällen manövreras med pneumatik, el eller hydraulik.

Rulla till toppen