Nordic Bellows reparerar en rosterkompensator

Reparera en rosterkompensator

Kraftvärmeverk som eldar avfall har ett inmatningsschakt där avfallet släpps ner. Därefter har de rosterbord som knuffar in avfallet i pannan. Mellan inmatningsschaktet och rosterbordet sitter oftast en vävkompensator. Dessutom sitter det alltid en vävkompensator runt hela rostret som gör att pannan kan växa upp/ner oavhängigt rostret. Som tätning mellan dessa sitter rosterkompensatorn.

Väldigt ofta bränner kraftvärmeverken hål på rosterkompensatorn på olika delar. Anledningen till det kan vara flera men det är inte helt ovanligt att man antingen fått in extra bra bränsle i pannan. Det kan leda till att värmen snabbt stegras och bränner sönder plåtarna som sitter som skydd mellan rostret och rosterkompensatorn.

Eftersom en rosterkompensator kan vara extremt lång, upp till 50 – 60 m, i omkrets vill kraftvärmeverken sällan byta hela vävkompensatorn. Istället byter vi då ut de delar som bränts sönder.

Varje år reparerar vi rosterkompensatorer på ca 4-5 st pannor runt om i Sverige. Det kan röra sig om att byta allt från ca 1 m till 13-14 m.

image 19
Reparera en rosterkompensator 3

Hur går det till?

Vi monterar av de plattjärn som behövs (OBS! viktigt att märka upp plattjärnen innan så att man slipper lägga plattjärnspussel vid återmontaget). Klipper bort den skadade delen av vävkompensatorn. Därefter är det viktigt att man inspekterar hur det ser ut under kompensatorn. Där bör finnas en isolering som ska skydda vävkompensatorn och under isoleringen bör det i sin tur finnas plåtar som går omlott som ser till att isoleringen inte sugs in i elden i pannan. När eventuella problem med plåtar och isolering åtgärdats skarvar vi i ny kompensator där den gamla klippts bort. Slutligen monteras plattjärnen tillbaka.

image 33
Reparera en rosterkompensator 4

Hur lång tid tar det?

Tidsåtgången för en reparation av en rosterkompensator är naturligtvis avhängigt av omfattningen men i genomsnitt använder vi ca 2-3 dagar för att genomföra en normalstor reparation. Tidsåtgången påverkas i ganska stor utsträckning av tillgång till eventuella ställningar på rätt ställe samt åtgärdande av bakomliggande plåtar.

Hur kan ni som kund förbereda er inför en reparation?

Ju mer ni som kund har förberett inför en reparation av en rosterkompensator desto mindre väntetid blir det för oss och därmed mindre kostnad för er.

Ställningar

Ni kan t ex förbereda ställningar innan vi kommer ut på site. Om ni vill bygga ställningen innan så är en bra fingervisning att vi vill ha ställningen så att kompensatorn hamnar i midjehöjd. Montera inte ställningen för nära kompensatorn. Det måste vara möjligt att få bort plattjärnen som kompensatorn är fastsatt med. Dessutom behöver vi oftast ta bort fler plattjärn än bara de som motsvaras av skadan på kompensatorn. Anledningen till det är att vi måste skarva i den nya kompensatorn i den gamla kompensatorn där den är oskadad. Bygg därför ställningen bredare än vad själva skadan är.

Demontage och underliggande plåtarbete

Ni får gärna demontera plattjärnen som kompensatorn sitter fast med innan vi kommer ut på site. Men var noga med att markera upp plattjärnen innan demontaget! Om ni vill öppna upp kompensatorn så uppskattar vi om ni inte klipper bort för mycket utav kompensatorn innan vi är på plats. Däremot får ni gärna klippa av kompensatorn där skadan finns och sedan vika bort kompensatorn. På det viset kan ni se hur det ser ut undertill och framför allt se om plåtarna behöver åtgärdas.

Isolering

Eftersom plattjärnen som håller rosterkompensatorn måste demonteras/monteras är det bra om det är fritt 5 – 10 cm runt flänsarna. Så om ni har satt plåt fram till flänsarna får ni gärna ta bort dem innan vi kommer ut på site. Detsamma gäller eventuella kanaler som kanske är i vägen för att kunna genomföra reparationen. Avisolera även dessa så att det finns svängrum och plats för att genomföra montaget.


Ring eller maila gärna mig så kan vi diskutera vidare kring reparation av rosterkompensatorer.

Rulla till toppen