Vridspjäll till luftkanaler

Leveransomfattning

Vi har designat och tillverkat totalt 17 st. vridspjäll som ska levereras till en pannanläggning i södra Frankrike.

Spjällen ska reglera luften in till pannan. Det krävs inga avancerade manöverdon utan spjällen regleras med handspak. Luftmängden justeras när anläggningen startar och när man är nöjd med placeringen av spjällbladen låses spjällen i rätt position.

I detta projekt levererade vi 5+5 st. spjällventiler i dimension 595 x 495 mm och 4+3 st. vridspjäll i dimension 440 x 340 mm. Kunden ville att vi monterade handspaken på olika håll, på hälften av spjällen öppnades handspaken åt höger och på andra hälften åt vänster, allt för att spjällen ska fungera på site och inte krocka med annan utrustning.

image 16
Vridspjäll till luftkanaler 4

Målning

I detta projekt är spjällen målade med grå primer.
Vi kan själva måla spjällen med primer. Krävs det mer avancerade målningsprocedurer skickar vi det till ett lokalt måleri som har certifikat för att uppfylla olika kundkrav.

Ibland kan det vara både billigare och med kortare leveranstid om vi väljer en högre materialkvalitet. jämfört med att utföra en avancerad måleriprocedur. Målningsproceduren tar ofta längre tid och det finns alltid risk på sikt att målningen skadas jämfört med en bättre stålkvalitet.

image 17
Vridspjäll till luftkanaler 5

Tillverkning

Alla spjällen tillverkas lokalt i Danmark. Vi har en effektiv process vilket gör våra spjäll väldigt konkurrenskraftiga både pris- och leveranstidsmässigt.

En annan stor fördel är att alla spjällen tillverkas mot kundorder så våra kunder får spjäll som är unikt designade för just deras applikation, allt för att kundernas process ska fungera så bra som möjligt.

Utöver vridspjäll till luftkanaler tillverkar vi spjäll till rökgaskanaler, stofthaltiga media mm.
Vi tillverkar också jalusispjäll, fördelningsspjäll och spärrluftspjäll.

image 18
Vridspjäll till luftkanaler 6
Rulla till toppen