Bälg

Bälgar används för att ta upp rörelser, vibrationer och montageavvikelser i rör- och kanalsystem. Bälgar kan även kallas kompensatorer och tillverkas i stål, väv eller gummimaterial helt beroende på media och designtemperatur och designtryck. 

Vi hjälper dig att välja rätt

Kontakta oss

Läs mer om stålkompensatorer

Läs mer om vävkompensatorer

Läs mer om gummikompensatorer

Val av bälgtyp

Vi är experter på bälgar och designar bälgar i olika material helt beroende på varje kunds unika situation. Val av bälgtyp beror främst på 3 faktorer:

Bälgar i stål används för höga tryck och temperaturer medan bälgar i väv/EPDM används vid lägre tryck. Bälgar i gummi används när mediat är mer aggressivt och trycken medelhöga. Viktigast är att välja rätt bälg för rätt applikation och där bistår vi gärna med vår kompetens och erfarenhet. 

Material Tryck Temperatur
Stålbälg -1 till ca 200 bar -50 till ca 900⁰C
Vävbälg -0,4 till 0,4 bar (40 000Pa) -50 till ca 900⁰C
Gummibälg -1 till ca 20 bar -40 till ca 200⁰C

Läs mer om gummibälg

Läs mer om expansionsbälg

Användningsområde

Bälgar används överallt i industrin från anslutning till pumpar för att minska pumplaster till att minska vibrationer i fläktar och som tätningar eller rent av för att på ett enkelt sätt lösa komplexa montageavvikelser.  Vi levererar över 800 bälgar om året till många olika kunder i väldigt olika branscher tex. pappersindustri, livsmedelstillverkning, kraftvärmeverk, kemifabriker, kärnkraft, ventilation mm.  

Montage

Beroende på vilken bälg som väljs kan den monteras på olika sätt. En stålbälg kan svetsas eller flänsas i systemet medan en gummibälg bara kan monteras mellan flänsar. En vävbälg kan både monteras mellan flänsar eller sättas med spännband om temperaturen inte är över 300⁰C.  Naturligtvis gör vi också kundanpassade lösningar som fläns i ena sidan och spännband i andra eller rund i ena sidan och rektangulär i andra. 

Ring och diskutera ditt projekt med oss

Kontakta oss