Bälg

Bälgar används för att bla ta upp rörelser, vibrationer, montageavvikelser och även ljud i rör- och kanalsystem

Designdata för Bälg

Väv

Stål

Gummi

Bälg

Bälgar används för att bla ta upp rörelser, vibrationer, montageavvikelser och även ljud i rör- och kanalsystem. De kan även kallas kompensatorer. Vi designar och tillverkar produkter som passar varje kunds unika förutsättningar. Utifrån uppgifter om designtemperatur, designtryck och media väljer vi det materialet som fungerar bäst. Våra bälgar tillverkas i stål, väv eller gummimaterial.

Val av bälgtyp

Vi är experter på bälgar och designar dem i olika material helt beroende på varje kunds unika situation. Val av typ beror främst på 3 faktorer:

  • Temperatur
  • Tryck
  • Media

Bälgar i stål används för höga tryck och temperaturer medan de i olika vävmaterial används vid lägre tryck. De i gummi används när mediat är mer aggressivt och trycken medelhöga.

Viktigast är att välja rätt material för rätt applikation och där bistår vi gärna med vår kompetens och erfarenhet.

MaterialTryckTemperatur
Stål-1 till ca 200 bar-50 till ca 900⁰C
Väv-0,4 till 0,4 bar (40 000Pa)-50 till ca 900⁰C
Gummi-1 till ca 20 bar-40 till ca 200⁰C

Användningsområde

Bälgar används överallt i industrin och inom all industri. Vanligast är att använda dem för att ta upp termisk expansion, när rören eller kanalerna förlänger sig pga. temperaturutvidgning i materialet. Då monteras en bälg in som komprimerar sig så mycket som röret / kanalen expanderar. De monteras alltid på både sugsida och trycksida på fläktar och på pumpar dels för att avlasta tex pumpstudsen och för att ta upp och inte föra vidare vibrationer från fläktar. Normalt monteras vävkompensatorer på fläktar och stålkompensatorer på pumpar.

De kan också användas som en enkel lösning på mer komplexa montageavvikelser. Vi kan specialsy vävbälgar som är runda i ena sidan och fyrkantiga i andra sidan så slipper kunder tillverka dyra övergångar i stål. Vi kan också specialsy vävbälgar som tar upp en snedställning eller andra avvikelser.

Vi levererar över 800 bälgar om året till många olika kunder i väldigt olika branscher tex. pappersindustri, livsmedelstillverkning, kraftvärmeverk, kemifabriker, kärnkraft, ventilation, stålverk mm.

Montage

Beroende på vilken variant som väljs kan den monteras på olika sätt. Vävbälgar kan levereras med spännband för runda kanaler med lägre temperatur (max. 400⁰C) till komplexa modeller med parallellflänsar som karar upp till 1000⁰C.

En stålbälg kan svetsas in eller monteras mellan flänsar medan en i gummi bara kan monteras mellan flänsar.

Naturligtvis gör vi också helt unika kundanpassade lösningar, kontakta oss så diskuterar vi fram en lösning som passar just din applikation.

Ring och diskutera ditt projekt med oss

Rulla till toppen