Stålkompensator monterad på en pump från Nordic Bellows

Optimera pumpsystem med hjälp av kompensatorer

Stålkompensatorer kan användas för att ta upp oönskade vibrationer och små termiska rörelser – tex. för att avlasta pumpstudsar.

Inom all industri är det viktigt att säkerställa hög tillförlitlighet och att undvika oplanerade stopp.  Stålkompensatorer kan användas för att ta upp oönskade vibrationer tex. vid pumpar, tankanslutningar och annan känslig utrustning. Vidare förlänger stålkompensatorerna livstiden på utrustningen då de förhindrar att vibrationer fortplantas i systemet.

Pumpar är centrala i många olika industriers tillverkning. Pumpar genererar ofta vibrationer under drift. Vibrationerna kan på sikt orsaka skador både på pumpen, det kringliggande rörsystemet och andra komponenter i systemet/processen. För att minimera skador och ta hand om vibrationerna kan man installera stål- eller gummikompensatorer.

3 problem som kompensatorer löser vid pumpar

1)

Tar upp vibrationer.

Vibrationerna som uppstår när pumpen är i drift förs inte vidare i rörsystemet och till kringutrustningen. Livslängden ökar på hela systemet.

2)

Tar upp tryckkrafter

När pumpen genererar tryckkrafter tas krafterna upp av kompensatorn och då minskar stressen på rörsystemet och risken för tex. brott på rörsystemet försvinner.

3)

Tar upp termisk expansion

Vid högre temperaturer uppstår termisk expansion, utvidgning av materialet. Istället för att föra den termiska expansionen till röstsystemen och annan utrustning tas den upp i kompensatorerna.   

Genom åren har vi designat och levererat många stålkompensatorer och gummikompensatorer till olika pumpinstallationer. Projekten brukar gå till på följande sätt:

1)

En rörkonstruktör kontaktar oss och ber om en design på en kompensator, hen behöver värden till beräkningsprogrammet, ofta Rohr2, för att få ner lasterna på pumpstudsarna.

2)

Vi tar fram en design som vi skickat till konstruktören. Ibland fungerar den första designen, ibland får vi göra ett par ändringar tex. lägre fjäderkonstant, kortare kompensatorer, att den ska ta upp större rörelse.

3)

Slutkunden placerar en beställning och vi levererar kompensatorn med all önskvärd dokumentation.

Sedan finns vi naturligtvis alltid tillgängliga för kundens frågor / funderingar. Det kan vara allt från hur den ska monteras, reservdelar, inspektionsintervall mm.

Vi är företaget med mest engagemang – det enda som verkligen betyder något!
Rulla till toppen