Centrifugalfläktar med hög verkningsgrad

Vad är en centrifugalfläkt?

En centrifugalfläkt används för att flytta allt från luft, rökgaser till olika stoftfyllda media. En centrifugalfläkt kan också kallas radialfläkt. Centrifugalfläkten skiljer sig från en ren axialfläkt då centrifugalfläkten saknar en typisk propeller utan har istället ett fläkthjul med fläktblad av skoveltyp.

image 27
Centrifugalfläktar med hög verkningsgrad 6

Mediat sugs in genom inloppet på fläkten och sedan blåses mediat ut med hjälp av centrifugalkraften genom utloppet. Naturligtvis har vi många olika placeringar av in- och utloppen, helt beroende på hur anläggningarna ser ut med anslutande kanaler mm.

Vilken centrifugalfläkt ska du välja?

Fläktar är en nödvändig komponent i många industrier.

Små skillnader i designen av fläkten kan göra stor skillnad beroende på vad fläkten ska ha för funktion. Vi tar alltid fram en unik design till varje kundprojekt så funktionen blir optimal för varje projekt.

Vi bidrar alltid med vår mångåriga kunskap för att säkerställa att du får rätt fläkt.

Verkningsgrad

Vi är stolta över att våra fläktar har en av de bästa verkningsgraderna på marknaden, det betyder att köper du en fläkt av oss får du den mest effektiva fläkten på marknaden.

Verkningsgraden räknar vi fram genom olika ekvationer där hänsyn tas till fläkthjulets verkningsgrad, motorns verkningsgrad och luftflödet genom själva fläkten.

image 28
Centrifugalfläktar med hög verkningsgrad 7

Våra största fördelar

  • Extremt energieffektiva
  • Konkurrenskraftigt pris
  • Lätt att rengöra
  • Lätt att underhålla
  • Tillförlitliga och väldigt stabila
  • Komplett dokumentation inkl. STEP-filer
  • Över 50 års erfarenhet av fläkttillverkning
  • Teknisk support under hela fläktens livslängd

Branscher

Vi tillverkar industrifläktar för många olika branscher tex:

Food & Pharma, tex fläktar för proteintillverkning, spraytorkningsprocesser mm. Dessa fläktar har höga krav på både hygien och rengöring. Alla fläktar är försedda med CIP för invändig tvättning.

image 29
Centrifugalfläktar med hög verkningsgrad 8

Marin & offshore, här ställs det höga krav på tillgänglighet, att fläkten alltid går och inte orsakar oplanerade stopp. Här ställs höga krav på bla materialval, ytbehandling och svetsning med tanke på att det ofta är hög salthalt i omgivningsmiljön.

Energi & kraftindustrin, vi levererar fläktar till kraftvärmeverk och transporterar allt från luft, rökgaser, sågspån, biopellets, biogas, avfall mm. Vi designar tex primär- sekundärluftfläktar, rökgasfläktar, cirkulationsfläktar och kylluftfläktar.

image 31
Centrifugalfläktar med hög verkningsgrad 9

Spannmål & djurfoder, här används våra fläktar för hantering av spannmål, utsäde och kärnor. Över åren har denna marknad utvecklats och det ställs högre krav på hygien vilket vi lätt uppfyller. Vi designar och levererar ATEX godkända fläktar vilket är extra viktigt inom detta marknadssegment.

ATEX 

Vi kan ATEX-klassa fläktarna om de ska stå i en miljö eller hantera media som kan antändas. Ni definierar vilken ATEX-klass fläkten ska klara så löser vi det. Tänk på att vi behöver veta om både själva fläkthuset ska ATEX-klassas eller om motorn ska vara ATEX-klassad.

Barker Bille-fläktarna kan levereras enligt kategori 2 och 3 (gas eller damm) och fläktarna kan användas i system i zon 1, 2, 21 och 22.

image 32
Centrifugalfläktar med hög verkningsgrad 10

Tillverkning

De fläktar vi levererar tillverkas helt och hållet i Danmark av dansk personal. Konstruktionsavdelningen finns i Köpenhamn och fabriken där fläktarna byggs finns i Holsted. Vi tillverkar fläkthjul, hus och underrede själva medan motorerna köps in baserat på era önskemål. Vi tar gärna emot besök antingen på konstruktionsavdelningen eller på fabriken. Fläkten levereras naturligtvis först efter att den testkörts ordentligt i fabriken.

Rulla till toppen