Hur går tillverkningen av en vävkompensator till?

Alla våra vävkompensatorer tillverkas efter order i Danmark med material och dimensioner som är anpassade för att passa optimalt i varje given situation. Det innebär att vi varken har vävkompensatorer eller mallar på lager.

För varje order måste först en mall skapas. Den görs oftast i antingen tunna metallpinnar som svetsas samman eller i kartong. Därefter tillverkas kompensatorn lager för lager runt mallen. Sist tillverkas eventuella flänsar genom att man viker ner kanterna (vid kvadratisk eller rektangulär) eller så klipper man små jack in i kanten (vid rund kompensator) som sedan viks ner till en fläns. Kundanpassat innebär även att man kan använda vävkompensatorerna för att hantera en del montageavvikelser. Om kanalerna är förskjutna kan vi sy kompensatorn med förskjutna flänsar, som på bilden ovan. Vi kan även sy koniska kompensatorer om man har olika dimensioner på kanalerna. Självklart kan vi även sy kompensatorer som är rektangulära i ena änden och runda i andra. Det är ett bra sätt att t ex hantera en anslutning på ett utlopp på en fläkt som ska ansluta till en rund kanal. Det blir en kompensator och en kona i samma komponent.

Här är ett par videos som visar hur det kan gå till när man tillverkar en rund & rektangulär vävkompensator Typ II.

Rulla till toppen