Gummikompensatorer från Nordic Bellows staplade på lastpallar.

Vilken kompensator ska jag använda?

En enkel guide för ditt val av kompensator 

Vi skiljer på vävkompensatorer, stålkompensatorer och gummikompensatorer. Skillnaden är vilket material kompensatorerna är tillverkade i och att materialen i sin tur tål väldigt olika tryck och temperaturer.  

Vävkompensatorer 

Tål temperaturer på upp mot 1000⁰C och tryck på ca 20 000 Pa (0,2 bar). Används främst i luft- och kanalsystem och på fläktanslutningar.  

Stålkompensatorer 

Tål också temperaturer på upp mot 1000⁰C men tryck upp mot 200 bar. Används i rörsystem med högre högre tryck och för att avlasta känslig utrustning, tex. pump- och turbinstudsar.  

Gummikompensatorer 

Tål temperaturer på upp mot 100⁰C och tryck på ca 10 bar.  
Används som en enkel standardlösning för att inte föra rörelser vibrationer vidare i olika system.  

4 saker att tänka på 

1) Både stål- och gummikompensatorer genererar en kraft från invändigt övertryck (medelarean x trycket).  
Vävkompensatorer genererar ingen reaktionskraft.  
 
2) Gummikompensatorer är en produkt som inte har lika lång livstid som tex. stålkompensatorer.  
Tänk på att gummimaterial torkar på sikt. Det medför att de tappar sin flexibilitet och får torrsprickor.  
 
3) Vävkompensatorer tar upp större rörelser, framförallt laterala rörelser, än stålkompensatorer på en kortare inbyggnadslängd.  
 
4) Med gummikompensatorer är man mer begränsad då det är standardkomponent med givna inbyggnadslängder. 
 

Rulla till toppen