Expansionsbälg

Expansionsbälg är ett samlingsnamn på bälgar som tar upp expansion och rörelse.

Bälgar kan också kallas för kompensatorer. Vi har bälgar eller kompensatorer för alla tänkbara applikationer. Allt från livsmedelsgodkända vävkompensatorer i 1 mm polyurethan till stora stålkompensatorer till stålverk.

Expansionsbälgar monteras ofta i kanal- och rörsystem för att ta upp oönskade rörelser och vibrationer. Vi tillverkar och levererar bälgar i stål, gummi och vävmaterial. Rådgör gärna med oss vad som blir bäst i just ditt fall.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer

Kontakta oss

Läs mer om stålkompensatorer

Läs mer om vävkompensatorer

Läs mer om gummikompensatorer

Hur väljer jag rätt expansionsbälg?

Det finns ett par saker att ta hänsyn till, framför allt är det designtrycket och mediat i systemet som avgör om du ska välja en expansionsbälg i stål, gummi eller väv.

Vi kan sammanfatta det i följande tabell.

Material Tryck Temperatur
Stålbälg -1 till ca 200 bar -50 till ca 900⁰C
Vävbälg -0,4 till 0,4 bar (40 000Pa) -50 till ca 900⁰C
Gummibälg -1 till ca 20 bar -40 till ca 200⁰C

 

Var används expansionsbälgar?

Vi levererar främst expansionsbälgar till industriapplikationer och då används bälgarna för att ta upp oönskade rörelser, vibrationer eller rent av montageavvikelser. Bälgar i stål används tex för att ta upp rörelser i rörsystem med högre tryck på tex. petrokemifabriker, stålverk & pappersbruk. Vävbälgar används i luft- och rökgaskanaler i tex pannanläggningar, i ventilationssystem eller på in- och utlopp på fläktar för att ta upp små rörelser och vibrationer.

Hur monterar jag en expansionsbälg i mitt system?

Beroende på vilken expansionsbälg du väljer finns olika montagesätt.

Stålbälgar svetsas eller flänsas in. Gummibälgar monteras alltid mellan flänsar medan vävkompensatorer kan monteras med spännband eller flänsar.

Ring och diskutera ditt projekt med oss

Kontakta oss