Stålkompensator under inspektion

Vi är ledande på dokumentation

Vi designar, tillverkar och levererar kundanpassade stålkompensatorer. Slutdokumentation ingår som en del i en komplett leverans från oss.

Dokumentation på stålkompensatorer har blivit viktigare med åren och vi håller oss i framkant. Vår tillverkare av stålkompensatorer Belman AS har en komplett dokumentationsavdelning samt en komplett R/D-avdelning samt en egen IWE svetsingenjör, allt för att vi ska kunna uppfylla kunders krav både på kvalité, produktutveckling och dokumentation.

I stora drag, lite generaliserat, har vi tre olika nivåer på dokumentation:

  • Enkel dokumentation
  • CE-märkning
  • Kundanpassad dokumentation

I en enkel dokumentation får du som kund: okulärinspektion, penetranttest, ritning, delvis spårbarhet och 3.1 materialcertifikat. Omfattar de stålkompensatorer som inte omfattas av PED.

image 12
Vi är ledande på dokumentation 6

I en CE-märkning levererar vi declaration of conformity (försäkran om överensstämmelse), ritning, full spårbarhet och 3.1 materialcertifikat. Samt en specifikation som visar vilka tester som är utförda tex. penetrattest, täthetstest, provtryckning mm.

image 13
Vi är ledande på dokumentation 7

I en kundanpassad dokumentation tar vi med de krav kunden ställer tex. ISO certifieringar, ritning, beräkningar, komplett svetsdokumentation, ITP, procedurer, testrapporter mm. Det kan vara allt från materialcertifierat provtryckningsvatten till komplexa målningsprocedurer eller unika märkskyltar.

image 14
Vi är ledande på dokumentation 8

All dokumentation genereras automatiskt och hela processen är helt digitaliserad, från att materialcertifikaten hamnar i rätt projektmapp till att svetsarna signerar sitt arbete.

Vi har full spårbarhet på allt som tillverkas och vi sparar all dokumentation på alla levererade stålkompensatorer. Vi har all dokumentation på allt vi tillverkat och levererat sedan vi startade 1993.

Rulla till toppen