Vi delar gärna med oss av vår kunskap!

Kompensatorer och då främst stålkompensatorer kan uppfattas som en komplex komponent, vissa kan känna lite osäkerhet när en stålkompensator behövs i ett projekt. Osäkerheten beror ofta på bristande kunskap om stålkompensatorer, tex har vi märkt att många inte riktigt förstår hur de fungerar. Det förekommer också tveksamheter om var stålkompensatorerna ska placeras i rörsystem för optimal funktion och var styrningar och fixar ska placeras.

 

Vi delar gärna med oss av vår mångåriga kunskap, vi har arbetat heltid med kompensatorer sedan 1993, många av våra kunder använder oss som bollplank, ta du också del av den förmånen.

 

Vi har en kort standardutbildning i stålkompensatorer, den tar ca 60 min (helt beroende på antal frågor från er) och vi gör det digitalt via Teams. Främst riktar utbildningen sig till konstruktörer och personer som designar rörsystem eller annan utrustning där stålkompensatorer behövs.

 

Exempel på vad vi går igenom:

Naturligtvis kan vi också genomföra kundspecifika utbildningar både digitalt och på plats hos er, bara kontakta oss så tar vi fram ett förslag.

De sista åren har vi genomfört ett par digitala föreläsningar för konstruktionsavdelningar och även på plats hos ett par slutkunder, då det ofta blev fel vid montage av stålkompensatorer med dragstänger.