Fjäderhängare

Designdata

Variabla fjäderhängare
Last: 10 - 20 000 kg Rörelse: 0 - 50 mm
Konstanta fjäderhängare
Last: 12 - 45 000 kg Rörelse: 40 - 410 mm
Material
Rostfritt, målat eller galvaniserat kolstål
Ladda ner broschyr

Fjäderhängare

Fjäderhängare används främst för att avlasta rörsystem. Antingen hänger man rörsystemet i fjädrar eller så används stående fjädrar och då lägger man rörsystemet på fjädrarna. Utöver rör kan fjäderhängare användas till att hänga allt från pannor och värmeväxlare till tankar och annan utrustning.

Huvudprodukterna är variabla och konstanta fjäderhängare inkl. alla tillbehör tex pendlar, rörklammor mm. Utöver fjäderhängare levererar vi stöd till cryo-ledningar och diverse stötdämpare och låsanordningar för rörsystem.

Variabla fjäderhängare

En variabel fjäderhängare tar upp rörelser i både horisontellt och vertikalt plan. Våra fjäderhängare har beteckningarna DV35, DV70, DV140 & DV210 och namnet motsvarar fjäderns rörelseförmåga 35 mm, 70 mm osv. Vi rekommenderar en lastvariation på max. 25%.

En variabel fjäderhängare består av en fjäder som är inspänd i ett fjäderhus. Fjädern är inspänd och låst på rätt last vid leverans. Som kund monterar du fjädern på rätt plats, ev. provtrycks rörsystemet och därefter tar låsningen bort och fjädern är lös och kan göra sitt jobb.

Konstanta fjäderhängare

En konstant fjäderhängare tar upp rörelser i både horisontellt och vertikalt plan.
Skillnaden mot en variabel fjäderhängare är att den konstanta fjädern drar med hjälp av en hävstång en konstant last hela tiden. Är fjädern tex inställd på en last på 1000 kg, drar fjädern med 1000 kg konstant.

Om rörelsen är mindre max. 75 mm används oftast variabla fjäderhängare och vid rörelse över 75 mm används konstanta fjäderhängare.

Fjäderhängare

Alla fjäderhängarna levereras antingen målade, galvaniserade eller i rostfritt material helt beroende på var de ska monteras t.ex inomhus, utomhus, havsnära eller i en utsatt miljö med aggressiva media runt omkring. Alla fjädrarna är plastbelagda för att undvika korrosion och öka deras livslängd.

På alla fjäderhus finns en skala som visar kall last med en blå markering, varm last med en röd markering och var fjädern befinner sig just nu.

Det är ytterst viktigt för oss att alla fjäderhängare blir grundligt testade och kontrollerade innan varje leverans.
Alla fjäderhängare levereras med en komplett dokumentation bestående av: testrapporter för den angivna lasten, materialcertifikat på det ingående stålet och ritningar.

Värt att nämna är att på fabriken i Wales har vi en konstruktionsavdelning som gärna tar fram unika kundanpassade lösningar.

Inspektion är en viktig del i löpande underhåll på fjäderhängare. En fjäder beräknas hålla ca 20 år därefter är det tid att byta ut den då en fjäder relaxerar och tappar sin flexibilitet på sikt. En årlig inspektion förhindrar oönskade driftavbrott och olyckor som i värsta fall kan resultera i personskador.
Glöm inte att vissa rörledningar och dess ingående komponenter är besiktningspliktiga och att det är personligt ansvar som gäller.

Vi värdesätter service!

Vår styrka som leverantör är:

  • Vårt tekniska kunnande vilket innebär att vi snabbt kan ta fram en lösning till våra kunder och att vi alltid skickar med en komplett ritning med alla våra offerter.
  • Att vi håller en hög servicegrad. Allt från att bistå med gamla ritningar till att snabbt infinna oss på plats ute hos kund för att genomföra en inspektion eller närvara vid nyinstallation.
  • Flexibilitet. Vi tillverkar både standard fjäderhängare och mycket specialdesignade lösningar och allt tillverkas helt efter kundorder. Det innebär att vi kan styra tillverkningen och det gagnar de kunder som behöver snabba leveranser.
Ladda ner broschyr