Industrifläktar

Fläktar används för transport av luft, rökgaser och luft med hög stofthalt.

gule_begge
koblet_begge
flere
p_1
direct1
belt2

Produktbeskrivning

Nordic Bellows AB levererar kundanpassade unika industrifläktar. Viktigast är att ha så hög verkningsgrad som möjligt för att säkerställa en låg energiförbrukning och låg ljudnivå för att lättare nå de skärpta miljökraven. Vidare är viktiga ledord för oss, kvalité, stabilitet, driftsäkerhet och lång livstid.

Utöver skräddarsydda fläktar har vi också 8 serier av standardfläktar t.ex. en serie för ren luft, en för materialtransport, en för rökgaser och en för luft med hög stofthalt. Fläktarna levereras i tre standardmodeller: remdrivna, direktdrivna eller direktdrivna via koppling.

Designdata

Tryckupp till 15 000 Pa
Temperaturupp till 600°C
Luftmängdupp till 300 000 m3/h
DokumentationRitning, teknisk specifikation, överensstämmelseförklaring och användarhandbok.
ÖVRIGA PRODUKTER