Fjäderhängare

Fjäderhängare behövs för att hänga upp rörsystem, pannor och andra industrikomponenter.

Fjäderhängare
_7ST1413_2600
_7ST1411_2598
_7ST1368_2575
Civils
_7ST1433_2613
Doubles

Produktbeskrivning

Med fjädrar elimineras spänningar och laster i rörsystemet och designen får en ökad bärighet. Om en rörledning och dess ingående komponenter rör sig p.g.a. termisk expansion kan fjäderhängare användas för att absorbera den vertikala och/eller horisontella lasten. Det finns variabla och konstanta fjäderhängare. Variabla drar med en variabel last och konstanta drar med konstant last över hela sitt arbetsområde.

Fjädern är alltid innesluten i ett fjäderhus som är försett med skala för avläsning av förinställd och aktuell last. Fjäderhängaren levereras komplett inkl. pendel och rörsvep. Vid leverans är fjädern inställd på rätt last och låsta med en låsanordning. Utöver fjäderhängare levererar vi rörstöd, rörupplag i, isoleringsprodukter, hydrauliska och mekaniska vibrationsdämpare.

Designdata

VariablaKonstanta
Lastområde10 – 20 000 kg12 – 45 000 kg
Rörelseområde0 – 50 mm40 – 410 mm
Antal storlekar22 st.22 st.
ÖVRIGA PRODUKTER