OM FÖRETAGET

Nordic Bellows AB grundades 1993 och har vuxit till att idag ha över 500 kunder över hela landet. Våra kunder finns inom alla industrier, allt från det lilla enmansbolaget till börsnoterade företag. Gemensamt för våra kunder är att de ställer krav på kvalité, leveranssäkerhet och hög service. Vi är lokaliserade i Vellinge utanför Malmö. För att våra kunder ska kunna öka produktivitet och lönsamhet jobbar Nordic Bellows med snabba offerter, korta leveranstider och förser våra kunder med tekniska lösningar samt vår kunskap.

Service

Som kund hos Nordic Bellows köper du inte bara en produkt utan även vår erfarenhet och kunskap. Högt ställda krav från våra kunder ökar kontinuerligt vår kunskapsbank vilken vi delar med oss som en del i vår leverans. Med över 20 års erfarenhet och utbildning är vi marknadsledande inom våra produktområden.

Kvalité

När montören packar upp vår leverans ska det vara rätt. Kvalité är ett nyckelord för oss som genomsyrar hela vår verksamhet från första kundkontakten till långt efter leverans. Kvalité för oss innebär tillförlitliga leveranser, trygghet vid installation och driftsäkerhet över tid. Vi tar ansvar för våra leveranser från första stund och bistår med råd och stöd under hela produktens livstid.

Kundsupport

”Rätt leverans sparar pengar åt våra kunder” därför är vi tillgängliga. Som en viktig del i Nordic Bellows service erbjuder vi konsultation och support på plats ute hos dig som kund. När vi tidigt kommer in i ett projekt kan vi dela med oss av vår kunskap och säkerställa rätt produkt, kvalité och leverans.